Modul Dotazníky je určen pro každoměsíční vyplňování Dotazníku o cizincích. Pro každý měsíc je dostupný vždy nový dotazník. Dotazník se vyplňuje pro každého cizince zvlášť. Je povinností všech zkoušejících institucí zanést do dotazníku data všech cizinců za každý realizovaný zkušební termín. Výhledově ve stejném modulu naleznete půlroční dotazník Vyhodnocení počtu uchazečů o zkoušku z českého jazyka pro TP v ČR.